Неділя, 16.05.2021, 19:05
НВК "Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 - гімназія"
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 16
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

                                                                                                                                                           

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні методичної ради

НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2-гімназія

 «_29__» _вересня_ 2014 р.

 

 

                                                                                                  Голова методичної ради    І.Г.Гриньова,

заступник директора з НМР

НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2-гімназія»

 

Концепція

науково-методичної роботи

НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2-гімназія»

І.  Загальні положення.

Створення національної школи в незалежній Україні потребує нового підходу до мети освіти, змісту навчання та виховання.

Показником позитивних зрушень у процесі реформування вітчизняної освіти є поява в Україні навчальних закладів нового типу: ліцеїв, гімназій, коледжів. Їх досвід роботи підтверджує, що підготувати нову генерацію інтелектуальної еліти для відродження Української держави неможливо без якісного оновлення системи роботи з педагогічними кадрами, зміни ролі вчителя в освітньому процесі, сутності його педагогічної діяльності. Таким чином, методична робота, яка охоплює коло зазначених проблем, є важливою рухливою силою в розвитку загальноосвітньої школи України.

         Концепція  методичної роботи (далі - Концепція) є документом  методичної ради, що визначає цілі, завдання, принципи, пріоритети  методичної  роботи, її зміст, структуру, шляхи реалізації та кінцеві результати.

         Концепція  розроблена у відповідності із законодавством в сфері освіти та науки,  зі  Статутом  школи,  Концепції розвитку гімназії, базується на Положенні  про методичний кабінет школи та Положенні про методичну роботу в навчальному закладі.

Мета Концепції  методичної роботи НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2-гімназія» полягає в обґрунтуванні перспектив розвитку   науково-методичної діяльності  методичної служби, її напрямів, структури та змісту.

 Основним об'єктом  методичної  роботи є освітня діяльність  школи -гімназії, а її предметом -  науково-методичне забезпечення впровадження технологій   у навчальний процес.

Науково-методична робота педагогів школи-гімназії - це цілісна, заснована на досягненнях науки й передового педагогічного досвіду система взаємопов'язаних дій, що забезпечують безперервний розвиток творчої особистості педагога, формування єдиного колективу педагогів-дослідників, і, нарешті, підвищення освітнього рівня навчального закладу в умовах інтенсивної інноваційної діяльності.

Науково-методична робота здійснюється на засадах загальнопедагогічних принципів (демократизації, гуманізації, диференціації, індивідуалізації та індивідуального підходу), а також принципів, що відображають специфіку  школи-гімназії серед інших типів загальноосвітніх навчальних закладів:

принцип «науково-методичної самостійності», що забезпечує існування  школи-гімназії  як автономної науково-методичної системи, яка співпрацює з   органами управління освітою на демократичних засадах і має власну стратегію розвитку;

принцип «органічного взаємозв'язку науково-методичної діяльності педагогів та науково-дослідницької діяльності школярів-гімназистів», який забезпечує інтенсивний розвиток інтелектуальних і творчих здібностей педагогів й школярів-гімназистів в умовах колективної науково-дослідницької роботи  школи-гімназії;

принцип «близької і дальньої перспективи» дозволяє зробити процес самовдосконалення безперервним завдяки визначенню кожним педагогом перспективи подальшого професійного зростання.

ІІ. Вихідними положеннями науково-методичної роботи НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2-гімназія» є:

1. Школа-гімназія  - це відкрита система для інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду, що адаптуються відповідно до мети і завдань навчального закладу.

2. Включення педагогів школи-гімназії в інтенсивну багатофункціональну науково-методичну діяльність нерозривно пов'язане з процесом формування творчої особистості педагога, розвитком його професійної діяльності, а також ефективності навчально-виховного процесу.

3. Розвиток педагогічної діяльності вчителя та  школи  в цілому можливий лише за умов дослідницького підходу до розгляду ключових завдань педагогіки і освіти, відповідно до цього аналіз різних аспектів навчально-виховного процесу, узагальнення результатів педагогічної діяльності здійснюється на засадах досліджень, які проводяться.

4. Педагогічне дослідження є не виключною прерогативою вчених, а основою практичної педагогічної діяльності кожного вчителя.

5. Педагог школи-гімназії - це особистість, яка безперервно розвивається і вдосконалюється, самостійно визначає цілі, засоби їх досягнення, реалізації, контролює відповідність їм отриманих результатів.

ІІІ. Головною метою науково-методичної роботи  школи-гімназії  є ефективний розвиток усіх напрямків і суб'єктів педагогічної діяльності навчального закладу в інноваційному режимі.

Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання, що умовно об єднаються за такими напрямками:

   -  напрямок  інноваційного розвитку  НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2-гімназія»;

   -  напрямок  становлення науково-педагогічного колективу педагогів-дослідників  школи-гімназії;

   -  напрямок  розвитку індивідуальної педагогічної  траєкторії  до творчої особистості педагога школи-гімназії.

 Напрямок  інноваційного розвитку  НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2-гімназія»:

здійснення  системно-цільового управління педагогічною діяльністю  школи-гімназії;

організація пошуку, розробки і апробації нового змісту освіти і виховання школярів, методів і форм його реалізації;

концентрація інтелектуальних зусиль на основних напрямках наукового пошуку.

Напрямок  становлення науково-педагогічного колективу педагогів-дослідників  школи-гімназії:

організація колективної інноваційної діяльності педагогів;

визначення ціннісних орієнтацій педагогічного колективу;

         створення позитивного емоційно-психологічного клімату, особистих взаємостосунків та соціально-психологічних умов;

         формування кадрового складу школи-гімназії.

        Напрямок  розвитку індивідуальної педагогічної діяльності і творчої особистості педагога школи-гімназії:

         одночасне і поступове формування «педагога-методиста», «педагога-дослідника»;

збагачення діяльності педагогів школи-гімназії  новими прогресивними та сучасними методами і засобами навчання обдарованих дітей;

розвиток особистості і професійних якостей педагогів, що необхідні для їх соціально-педагогічної творчості та особистого вдосконалення;

формування інтересу і позитивного ставлення до дослідницької та інноваційної діяльності;

вдосконалення навичок самоосвітньої роботи;

формування та науково-теоретичне обґрунтування індивідуальної системи роботи.

ІV. Науково-методична робота  НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 –гімназія»  передбачає діяльність, направлену на:

підвищення педагогічної майстерності;

науково-дослідницька діяльність педагогів;

підвищення управлінської культури педагогів.

 

 Діяльність, спрямована на підвищення педагогічної майстерності,  

 має на меті становлення педагога школи-гімназії  як педагога-методиста.

Науково-дослідницька робота педагогів  НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст.. №-гімназія» - це невід'ємна складова їх професійної діяльності, необхідна умова розвитку педагогічного мислення, індивідуальних педагогічних систем та навчального закладу в цілому.

Основні педагогічні критерії, що характеризують науково-дослідну роботу вчителів  школи-гімназії:

1. Якісно інший у порівнянні з традиційними підходами зміст науково-методичної роботи - новітня інформація, яка забезпечує розширення уявлень про інтенсивний розвиток освіти, інтердисциплінарного підходу до змісту навчання і виховання, вірного розуміння змісту навчання школярів.

2. Творча, інтерактивна сфера, в якій здійснюється навчання педагогів школи (вільні дискусії, рольові й ділові ігри, практичні роботи по оволодінню методиками діагностики розвитку тощо).

3. Співпраця з викладачами різних інститутів, особливо в період виконання науково-дослідної роботи.

4. Захист науково-дослідних робіт, теоретичні виступи вчителів, які розкривають зміни в практиці; ознайомлення своїх колег з отриманими результатами.

5. Постійне інформування педагогів про розробки питань, які їх цікавлять, як цілісної проблеми у науці.

6. Відповідна спрямованість дослідницької роботи на вдосконалення практичної діяльності педагогів школи-гімназії.

Системна науково-дослідницька діяльність має на меті формування педагога школи як педагога-дослідника.

Зміст науково-методичної роботи  НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст.. №2-гімназія»  в напрямку підвищення управлінської культури педагогів включає: програмування педагогами індивідуальної науково-педагогічної діяльності, створення системи управління навчально-дослідною роботою школярів-гімназистів в урочній та позаурочній діяльності, періодичне керівництво творчими групами педагогів з вирішення актуальних проблем освіти. Системне включення педагогів школи у зазначені види діяльності сприяє успішному формуванню у них якостей педагога-управлінця.

V. Узагальненим результатом науково-методичної роботи  НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2-гімназія»  є сформованість педагога як педагога-майстра.

                                                                               Презентація

                                                                            (із досвіду роботи Гриньової І.Г.)

Моделювання методичної роботи на проектній основі як інноваційний ресурс підвищення фахової майстерності педагогічних працівників  (Слайд 1)         

  Так як провідним мотивом діяльності   нашої школи  є  пошук нових орієнтирів та конкретних освітніх форм, які б допомогли   реально здійснити реформу своєї  життєдіяльності, знайти власне обличчя та статус, створити  певний стиль роботи  тому ми і обрали  саме  таку МОДЕЛЬ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ.

          Актуальність  (Слайд 2)

Будь-яке відновлення школи вимагає реконструкції не тільки змісту освіти, а й кадрового потенціалу. Ці дві стратегічні лінії повинні йти паралельно шляхом підвищення якості освіти.

Із власного досвіду всі ми добре відчули, що Інфантильний учитель, такий, який не розвивається, ніколи не виховає творчу особистість.

Тому я  згодна з думкою педагогів-теоретиків, що майбутнє нашої школи багато в чому залежить від кадрів, від самих педагогів, що сьогодні є вкрай АКТУАЛЬНИМ.

              Мета: (Слайд 3)

Основною метою методичної служби школи є:

Удосконалення науково-методичної роботи через

 • виявлення та розвиток творчого потенціалу особистості педагога
 • створення належних умов для постійного професійного зростання педагогічних працівників.

Основні завдання:  (Слайд 4)

Серед основних завдань пріоритетними вважаєм:

 • формування фахової компетентності педагогів щодо психолого-педагогічного проектування навчально-виховної роботи в НВК;
 • розробка моделі індивідуального маршруту формування професійної майстерності вчителя (за рівнями: молоді фахівці, учителі-стажисти, учителі-новатори);
 • формування потреби педагогів в інноваційній діяльності;
 • реалізація нової парадигми  освіти  з одночасним пошуком нових підходів, технологій організації навчально-виховної роботи;
 • розвиток творчих можливостей учасників НВП, вміння самостійно конструювати власну діяльність, орієнтуватися в інформаційному просторі, використовувати набуті знання на практиці;
 • виявлення, узагальнення та організація поширення перспективного досвіду.

В умовах модернізації вітчизняної освіти методична служба і сама потребує оновлення, реорганізації, розбудови діяльності на нових принципах, зокрема принципу  маркетингу, адаптованого до умов освітнього ринку.

      СЛОВНИК  (Слайд   5)

Маркетинг (від англ. market - ринок)  загальновідомо означає   вивчення ринку споживачів освітніх послуг, їх запитів, їх інтересів; розробку системи дій із реалізації освітніх послуг, ознайомлення з ними, забезпечення рекламою.   

(СЛАЙД   6)      Якщо проектувати дане визначення маркетингу на сферу діяльності методичного кабінету навчального закладу, доходимо висновку, що маркетингова діяльність НАШОГО методичного кабінету - це орієнтація на створення методичного продукту.

(СЛАЙД  7)       Управлінсько-методичний  продукт НВК -  дієва модель проектно-практичної діяльності  ШМС як інноваційний ресурс підвищення фахової майстерності,  надання  методичних послуг   та  розвиток  творчого потенціалу учителів, підвищення їх професійної компетентності.

 

(СЛАЙД 8)       Передбачую  запитання багатьох:   МЕТОДИЧНИЙ ПРОЕКТ ЯК ПРОДУКТ… ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ. Чому? Аргументую свою відповідь наступним.

(СЛАЙД 9)    Діагностика освітніх потреб

Діагностика професійних потреб -  за всі часи була передумовою  підвищення професійної майстерності керівних і педагогічних кадрів . Будуючи  свою модель МР на засадах Маркетингу, повертаючись до визначення поняття МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ- це вивчення ринку споживачів освітніх послуг, їх запитів, їх інтересів - організаційний етап роботи  над проектом  розпочали з діагностування педагогів.

 (СЛАЙД  10)       Діагностико-прогностична діяльність ШМС:

 • діагностику потреб педагогічних   кадрів у підвищенні кваліфікації;
 • діагностику рівня педагогічного професіоналізму;
 • діагностику інформаційних потреб педагогів.

         Отриманий в ході діагностичного етапу пакет узагальнених  матеріалів      засвідчив,  що педагоги визнають необхідність впровадження особистісно орієнтованої моделі МЕТОДИЧНОЇ  РОБОТИ через проектну діяльність і вважають цей напрямок пріоритетним у роботі   МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ  на сучасному етапі.

         Всі ми добре знаємо переваги методу проекту: стимулює ділову та професійну спеціалізацію, підвищує ефективність використання ресурсів, дає імпульс до взаємонавчання, до співпраці, підвищує соціальну успішність, дає можливість розвивати професійні уміння та навички  на вищому  з попереднім рівні.  А також є стимулом для розвитку  певних особистих якостей: ініціативність, вміння працювати в команді  та ін..

         Система розроблених методичних проектів  дає можливість реалізувати принцип  диференціації за ступенем фахового професіоналізму в системі роботи з педагогічними кадрами, переведення методичної системи в режим інноваційного розвитку.

Пропоную структурну  модель  системи методичної роботи в школі на основі про­ектного підходу.

СТРУКТУРНА   модель    МР   (СЛАЙД 11) 

 

Взаємодію роботи даних підструктур координує    методична рада,  на якій   розглядаються  найактуальніші педагогічні питання з визначеної проблеми

 

   Проект №1          (СЛАЙД 12)

 

Проект №1 передбачає  Професійне становлення вчителя через діяльність шкільних методичних структур

 

         Метою даного проекту є формування еталонної моделі професійно компетентного  педагога, осмислення кожним вчителем власного рівня професійної компетентності та розробка моделі індивідуального маршруту формування професійної майстерності   (за рівнями: молоді фахівці, учителі-стажисти) на основі аналізу діагностики.

Проект  реалізується через роботу методичних об'єднань вчителів - предметників, безперервну самоосвіту педагогів, методично-маркетингову службу школи, консалтинговий пункт школи, ШМВ   для реалізації   завдання: створення інформаційного і програмно-методичного забезпечення процесу вдосконалення професійного потенціалу вчителя, створення методичних рекомендацій за результатами реалізації проекту.

Предмет перетворення: зміст, напрями формування професійних компетенцій педагогічних кадрів.

 

   Проект №2   (СЛАЙД 13)  Єдиний інформаційний простір в системі управління методичною службою школи

 

Мета: теоретично обґрунтувати та розробити методику створення і використання в навчальному процесі  НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2-гімназія» освітнього інформаційного середовища засобами ІТКТ; з’ясувати науково-методичні засади та педагогічні умови використання освітнього інформаційного середовища для систематизації і структурування навчальної інформації, для забезпечення різнорівневого доступу до інформаційно-освітніх ресурсів

 

Завдання: впровадження інформаційних технологій в освітню та управлінську діяльність для створення єдиного інформаційного простору школи;  навчання педагогічних і керівних кадрів інформаційним технологіям; використання інформаційних технологій для неперервної професійної освіти педагогів; розробка моделі вчителя високої інформаційної культури

 

Проект  реалізується через роботу творчих груп вчителів по створенню під- проектів.

 

Предмет перетворення: впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес  школи    дозволяє  створення єдиного інформаційно-освітнього середовища інноваційного розвитку  НВК, що призведе до системних позитивних  змін   якості освіти

 

Проект №3   (СЛАЙД14) передбачає    Професійне становлення вчителів засобами креативних підходів в методичній роботі

 

Мета: організація командної взаємодії фахівців-педагогів щодо комплексного впровадження інноваційних педагогічних технологій  в  НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2-гімназія»; розробка  моделі креативного  розвитку школирозробка проектів різних типів, координація діяльності методичної служби школи  в забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів.

Завдання:

 1. Розробка теоретичних засад функціонування креативної  освіти.
 2. Відбір пакету методик діагностики творчого потенціалу  педагогічних кадрів.
 3. Підготовка педагогів  школи до запровадження інноваційних технологій розвитку  їх креативності педагогів школи в умовах інтеграційного простору НВК через удосконалення системи   методичної роботи.
 4. Розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних.

 

Проект  реалізується через  роботу  проектних груп вчителів, творчих лабораторій, креативної майстерні, постійно діючого семінару, лабораторії опорних шкіл  та лабораторії видавничої діяльності «Від творчого вчителя – до творчості учня»

 

Предмет перетворення: навчально-виховний процес   набуває стандартів креативного  освітнього  середовища, де формується творча особистість, адаптована до потреб нових підходів і продуктів.

 

Проект №4  (СЛАЙД №15) Дослідно-експериментальна діяльність в системі методичної інноватики

 

Мета:  формування професійних компетентностей конкурентоспроможного вчителя, його світоглядних орієнтацій, вироблення власної філософії життєдіяльності, самоідентифікації та самореалізації в кожній із сфер суспільного життя; розробка моделі професійної компетентності конкурентоспроможного вчителя інноваційного навчального закладу «Вчитель-МАЙСТР».

 

Завдання  виокреслені  із  мети, головним з яких є  проаналізувати в існуючій педагогічній теорії і практиці проблеми формування професійних компетенцій, розробити та відпрацювати алгоритм формування професійних компетентностей конкурентоспроможного вчителя; розробити  алгоритм трансформації професійної майстерності вчителя  з режиму функціонування в режим розвитку.


Проект  реалізується через  роботу   майстер – класу, лабораторії інноваційних технологій, експертної ради, науково-практичної конференції, ШППД.

 

Предмет перетворення: технологізація і трансляція вдалих зразків педагогічного  та управлінського досвіду; втілення в життя Концепції та Програми розвитку  НВК.

         Така система роботи шкільної методичної служби  спрямована на системні позитивні зміни   якості освіти, зокрема - підвищення ефективності освітнього процесу НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2-гімназія»
І безумовно це стосується  формування у учнів навичок 21 століття- таких як висока продуктивність праці, винахідливе аналітичне мислення, ефективне спілкування, робота у команді,    інформаційна  грамотність, швидкий пошук та опрацювання інформаційних відомостей,  проективне творче ставлення до справи. І активне використання сучасних ІКТ ресурсів   може в цьому допомогти.

            Т. як  НВК  - учасник проекту національного рівня «Відкритий світ», маємо певний досвід створення методичного супроводу впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес, тому я повернуся до проекту №2 «Єдиний інформаційний простір в системі управління методичною службою школи», аби зупинися на формах МР в рамках  цілого методичного проекту.

 

            ПЕРЕДУМОВИ, які визначили даний напрям інноватики нашої школи за пріоритет:  наявна інфраструктура школи та  компетентність   педагогів, які активно реалізують свій фаховий потенціал засобами ІКТ, стають носіями передового досвіду  в даному напрямку діяльності.

ФОРМИ РОБОТИ    (СЛАЙД  №17)

Згодом  адаптоване впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комп’ютерних технологій і методик потребувало  оптимального поєднання й конструювання різноманітних кооперативно-групових та індивідуальних форм.

                Групова робота реалізовується через організацію роботи  підпроектів.

Перед методичним кабінетом сьогодні першочерговим є реалізація цілей:

● формування інформаційної культури всіх учасників навчально-виховного процесу;

● диференціація, індивідуалізація, навчання педагогічних працівників, учнів через використання персональних комп’ютерів і мереж.

● мотивація до запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській та практичній діяльності;

● удосконалення управління школою на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

(Слайд 18)   НАПРЯМКИ      роботи  

Знову ж таки перш ніж розпочати цілеспрямовану  та системну роботу  щодо задуму створення інформаційного простору НВК передусім важливим було  визначення  компонентів як психологічної підготовки педагогічного колективу  із  впровадження ІКТ у навчально-виховний процес так і спеціальної, тобто  - рівень володіння КОМПЮТЕРНОЮ ГРАМОТНІСТЮ. Відштовхуючись від отриманих результатів ми визначились з  напрямками  спрямованості підпроектів:

(СЛАЙД 19)     Так, Підпроект №1 «Вчитель школи» спрямовано на ліквідацію ТЕХНІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ- тобто, робота ШКОЛИ  ЛікІнН «Компютерний  всеобуч»

Головне завдання -  комп’ютерна грамотність педагогічних працівників.

Мета :  формування  комп’ютерної  компетенції у педагогів та   створення умов з освоєння та використання в практиці роботи вчителів засобів комп’ютерної     грамотності          

Завдання :  

 •  Аналіз  можливостей   педагогічного колективу та рівень  умінь використовувати ІКТ у професійній діяльності;
 •  Теоретична та практична  підготовку вчителів  з питань ІКТ  та   підвищення їх інформаційної культури;
 • впровадження  комп’ютерних технологій в самоосвітню  діяльність педагогів для  зростання рівня  їх педагогічної майстерності;
 •  Методичний супровід діяльності педагогів з освоєння інноваційних технологій;
 • впровадити ІКТ в практику роботи педагогів для забезпечення розвитку усіх суб'єктів НВК

 

Очікувані результати:

Виконання заходів Проекту  у частині  „Комп’ютерний всеобуч” дасть можливість:

 •  формувати інноваційно-спрямованого, компетентнісно-озброєного та технологічно грамотного учителя ;
 • подальше використовувати ІКТ в професійному становленні вчителя;
 • готувати  компетентну особистість, якій притаманні мобільність знань, критичність мислення, готовність діяти.

 

       На сьогодні завершено 100% навчання вчителів базовим навичкам роботи з ІКТ, розвиток ІКТ-компетентності зараз вже здійснюється на предметно-орієнтованому рівні.

Активно запроваджувалось дистанційне навчання вчителів в галузі ІКТ на курсах підвищення кваліфікації, тренінгах та спецкурсах.

 

(СЛАЙД № 20)           МЕТОДИЧНА ГРАМОТНІСТЬ

 Результативно працює творча група «SMART» з проблеми «Використання ІКТ на уроках».  Основні  напрямки  діяльності цього під проекту:

 1. Конструювання окремих форм організації навчально-виховного процесу:
 • методичних розробок уроків, планів-конспектів, навчальних проектів;
 • структури уроків із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій;
 • розробка дидактичного матеріалу.
  1. Моделювання, вивчення, узагальнення, впровадження ППД членів творчої групи.
  2. Експериментальна  та дослідницька робота:
   • (поглиблене вивчення науково-педагогічної проблеми;
   • створення теоретичного банку даних з проблеми;
   • трансформування науково-педагогічної проблеми через розробку проектів, рекомендацій з даної проблеми.)

Вчителі школи – постійні учасники ІКТ-конкурсів: писали заявки, створювали пропозиції, надсилали розробки як уроків, так і комп ютерної дидактики.

 

(СЛАЙД  21)        Всеукраїнський експеримент «1 учень – 1 комп’ютер»

Починаючи з 2008 року    МОН України здійснює науково-методичний проект з опробування концепції інноваційної моделі електронного навчання в середовищі «1 учень – 1 комп’ютер», для проведення якого Інтел безкоштовно надала 2000 нетбуків для школярів з програмним забезпеченням Microsoft з метою підготовки учнів до економіки знань та надання їм сучасних навичок. В рамках проекту «1 учень – 1 комп’ютер»  завершена  робота  Всеукраїнського експерименту.   Вчителем  апробована нова модель навчання та ведеться створення електронного освітнього контенту. З метою узагальнення досвіду   та його поширення  діє майстер-клас вчителя поч. класів Калініної Н.А. «Впровадження ІКТ навчання в освітній процес школи І ступеню»;

           (СЛАЙД   22)      Національний проект «Відкритий світ» - створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня.  

(СЛАЙД 23)   Так  з являється    Підпроект 3   «Модернізація матеріально - технічної бази школи , що забезпечує інформатизацію освітнього процесу»
 

Мета: Створення банку програмно -методичних,  ресурсних матеріалів , що забезпечують впровадження інформаційних технологій в освітній процес і входження школи в глобальний інформаційний простір, оновлення комп'ютерної техніки.

Завдання:

1 . Створити єдину локальну мережу школи ;

2 . Оновити комп'ютерну та організаційну техніку ;

3 . Оснастити комп'ютерами робочі місця адміністрації та вчителів-предметників ;

5 . Сформувати сучасну шкільну медіатеку .

Очікуваними  результатами  проекту  є реалізація завдань.

 

(СЛАЙД 24) Підпроект 4    «Віртуальна школа  (Інтернет-школа). Дистанційна освіта».

Сьогодні педагог отримав можливість по-новому організувати діяльність своїх учнів, використовуючи нові інформаційні технології. Вчитель може залучати  учнів до пошуку нових ідей, матеріалів, актуальних фактів з певної тематики, організувати дистанційні олімпіади, проводити Інтернет-уроки.

 

Про роботу  цього під проекту  - детальніше в методичній майстерні.

 

(СЛАЙД 25)     Підпроект 5  «Курс - Школа ІКТ» «Модернізація системи управлінської діяльності шляхом використання інформаційно-комунікаційних та веб-технологій в навчально-виховному процесі»

 

Ефективність науково-методичної роботи в першу чергу визначається рівнем науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу та залежить від чітко побудованого управління методичною роботою.
Застосування інформаційних технологій у системі управління освітою є особливо необхідним, оскільки саме управлінські рішення спроможні змінити всю систему в цілому, а від їх правильності та своєчасності залежить ефективність системи освіти.    Використання ІКТ  дозволяє оптимізувати

процес обміну інформацією, зменшити обсяг роботи адміністратора  школи  та дозволяє йому приймати ефективні управлінські рішення.

 

             Для створення єдиної освітньої інформаційної системи управління в нашій школі використовується корпоративна система, яка дозволяє:

 • узагальнити інформаційні потоки;
 • класифікувати всю інформацію;
 • забезпечити доступ до центральних баз даних;
 • забезпечити обмін інформацією.

 

 (СЛАЙД  26)        Окремо діє творча лабораторія ОПОРНОЇ ШКОЛИ  «Впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес і управлінську діяльність»;

 

(СЛАЙД 29)         Підпроект «Сайт школи»-- як рекламний продукт, який містить всю інформацію про життєдіяльність нашої школи, адміністративного корпусу, методичних об єднань та окремих вчителів

 Мета проекту: Розробка і створення сайтів .
 Завдання проекту:
1. Розробити структуру сайтів, створити і налаштувати сайти.
2. Організувати інформаційну підтримку сайтів педагогами, адміністрацією.
  Результати проекту «Сайт школи»:
1. Розроблена структура сайтів, створено сайти, які системно   працюють.
2. Організована підтримка сайтів учнями, педагогами, адміністрацією.

 

               Інформатизація освіти—складний і тривалий процес, який включає в себе не лише створення матеріальної бази (наявність комп'ютерного класу,комп'ютеризованих навчальних кабінетів, автоматизованих робочих місць директора, заступників директора, психолога, бібліотечно-інформаційного центру —медіатеки, які об'єднані в локальну мережу й мають вихід в Інтернет, тощо), а й розробку науково-педагогічного забезпечення, формування нового педагогічного мислення.

 

                  (СЛАЙД   28)   Тобто, як продукт, маємо   Модель вчителя високої інформаційної культури

 

                     ВИСНОВОК
Сьогодні важливо не стільки володіти певним обсягом інформації, скільки вміти самостійно набувати нові знання, використовуючи всю різноманітність інформаційних ресурсів, зокрема друковане слово, аудіо -та відеоматеріали, електронні мережі.

(СЛАЙД 30)      Мета впровадження комп’ютерних технологій  у навчально-виховний процес – «не зробити навчання комп’ютерним», а «зробити навчання ефективнішим».

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів
Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites
 • Copyright MyCorp © 2021
  uCoz