Неділя, 16.05.2021, 18:40
НВК "Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 - гімназія"
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 16
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПЛАН РОБОТИ  НВК "Балтська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів №2 - гімназія" на 2019/2020 н.р.       

ПЛАН РОБОТИ шкільного методичного кабінету на 2019/2020 н.р.

Діяльнісні пріоритети  методичної служби  НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2-гімназія» у 2019/2020 н.р.  

Концепція науково-методичної роботи НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2-гімназія»                         

 ПЛАН РОБОТИ шкільного методичного кабінету на 2017/2018 н.р.

Діяльнісні пріоритети  методичної служби  НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2-гімназія» у  2017/2018 н.р.

ПЛАН-СХЕМА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ В НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2-гімназія» 2017-2018 Н.Р.

Методична проблема:

Формування креативної особистості в умовах  інноваційного простору НВК як домінанта  сучасної освіти

І. Обґрунтування проблеми

         Сьогодні в  країні створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної  життєдіяльності.

Такі якості можуть бути сформовані у процесі спеціально організованих педагогічних впливів в системі освіти, яка сама є креативною, прагне до творчого вирішення проблем через використання сучасних інноваційних технологій для досягнення визначеної мети.

Концепція сучасної креативної освіти відповідає  основним документам, що забезпечують діяльність освітньої галузі: Загальна декларація прав людини, Декларація прав дитини, Національна доктрина розвитку освіти України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державні документи щодо реформування сучасної освіти.

Тут креативна  освіта  визначається  як:

- освіта, спрямована на розвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу;

-  освіта  з гнучкою системою форм організації навчально-виховного процесу, відповідно до здібностей, нахилів, потреб учнів;

-  освіта, зорієнтована на використання інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують особистісне зростання та розвиток творчого потенціалу учнів.

 

ІІ. Мета роботи педколективу над проблемою

 1. Організація командної взаємодії фахівців-педагогів щодо комплексного впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку креативності учнів різних категорій.
 2. Створення максимально сприятливих умов для задоволення освітніх потреб, розвитку та самореалізації кожної дитини у творчому середовищі.
 3. Активізація творчого потенціалу учнів – індивідуально та в колективі, - залучення до творчої діяльності, підвищення рівня творчої компетентності дітей.

 

ІІІ. Завдання роботи педколективу над проблемою

 1. Вивчення теоретичних засад системи креативної освіти.
 2. Створення системи діагностики творчого потенціалу учнів на основі шкільної моніторингової системи «Педагогічний моніторинг».
 3. Створення банку інформації про індивідуальні здібності учнів школи, рівень та динаміку їх розвитку.
 4. Удосконалення системи організації навчально-виховного процесу на основі сучасних тенденцій розвитку освітньої галузі.
 5. Курсова підготовка вчителів щодо особливостей роботи в умовах креативної освіти.

Етапи роботи над проблемою.

Підготовчий (2013-2014 н.р.). Конкретизація проблеми на рівні  школи та  педагогічного колективу, планування роботи творчих груп, створення «банку інформації», визначення основних показників для системного відстеження, діагностика рівня готовності вчителів до роботи над проблемою, організація роботи психолого-педагогічних семінарів з проблеми креативної освіти.

Організаційно-моделюючий (2014-2015 н.р.). Наукове обґрунтування моделі креативного  розвитку школи, розробка проектів різних типів, координація діяльності методичної служби школи  в забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів.

Креативний (2015-2016н.р.). Розробка та апробація системи діяльності навчального закладу, кожного вчителя,  вихователя, спрямованої на розвиток творчого потенціалу особистості, масове запровадження новітніх педагогічних технологій креативної освіти, накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.

Коригуючий (2016-2017 н.р.). Аналіз та корекція накопиченого педагогічного досвіду, визначення його основних ідей для широкого запровадження, аналіз матеріалів попередніх зрізів діагностики рівня розвитку творчого потенціалу учнів та їх навчальних досягнень. Вивчення та експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду на основі наступних критеріїв: актуальність, оригінальність, новизна, стабільність, збалансованість і комплексність результатів, раціональність витрат часу, зусиль, засобів, відповідність реальним можливостям основної маси вчителів і матеріальної бази.

Підсумковий (2017-2018 н.р.). Узагальнення перспективного педагогічного досвіду, підведення підсумків роботи над проблемою,  підготовка матеріалів для публікації, науковий аналіз матеріалів моніторингу, підготовка підсумкових  науково-методичних заходів, обмін досвідом з іншими педагогічними колективами району.

Методична робота з педагогічними працівниками  протягом І семестру 2015-2016 н.р. проводилась згідно  плану  роботи школи,  наказу № 6 від 01.09.2015 року «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками школи в 2015/2016 навчальному році», структурою та циклограмою методичної роботи.

      У 2015-2016 навчальному році всю діяльність методичної  служби  педагогічного колективу школи було спрямовано на впровадження та реалізацію законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції профільного навчання, Концепції розвитку НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2-гімназія», Концепції цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, Положенням про навчально-методичний  кабінет школи, Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності.

      Протягом  І семестру  педколективом школи проводилась планова та цільова робота щодо впровадження в систему роботи закладу Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

     Суттєві зміни в характері освіти ХХІ століття орієнтують особистість педагогічного працівника на творчу ініціативу, самостійність, конкурентоздатність та мобільність.

        Сьогодні в  країні створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної  життєдіяльності.

Такі якості можуть бути сформовані у процесі спеціально організованих педагогічних впливів в системі освіти, яка сама є креативною, прагне до творчого вирішення проблем через використання сучасних інноваційних технологій для досягнення визначеної мети.

 Дотримуючись запланованих заходів у І семестрі 2015/2016 н.р., удосконалюючи зміст, форми та методи роботи з педагогічними кадрами педагогічний колектив школи  працював над впровадженням ІІІ етапу науково – методичного проблемного питання «Формування креативної особистості в умовах  інноваційного простору НВК як домінанта  сучасної освіти».

Система внутрішкільної методичної роботи педагогічних кадрів спрямована на формування професійно-педагогічної культури педагогів, прирощення знань, продукування нових педагогічних ідей, технологій, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду. Система науково-методичної роботи НВК  покликана задовольняти потреби розвитку й оновлення школи, а також інтереси педагогічного колективу у постійному підвищенні фахового рівня відповідно до кон’юктури  ринку педагогічної праці, виступати засобом соціального захисту і забезпечити потреби розвитку освіти України  у висококваліфікованих конкурентоспроможних спеціалістах, а, отже, - спрямована на формування професійної педагогічної культури, впровадження нових педагогічних ідей, технологій, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

        Тому, будується і проводиться методична робота школи за принципом моніторингу систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховуються інтереси і запити різних категорій педагогів та керівників методичних об'єднань. Так, було проведено анкетування вчителів з метою корекції плану МР та   виявлення невикористаних резервів  діяльності   методичної служби школи в цілому. Моніторингові дослідження структурних компонентів навчально-виховного процесу  були проведені згідно створеної технологічної карти проведення освітнього моніторингу. Для кожного визначеного об’єкту моніторингу виділені індикатори моніторингування. Робота кожного вчителя систематично аналізується і відпрацьовується на засіданнях методичних об єднань  та методичної ради,  відлідковується у формі індивідуальної професійної картки вчителя. 

          Кожен вчитель працює  над індивідуальною проблемою, яка тісно пов’язана  із загальношкільною і сприяла вивченню та впровадженню передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій.

         З цією метою в школі – гімназії працюють   м/о:

 • вчителів української мови та літератури (керівник Данилюк О.І.)
 • вчителів російської мови та літератури (керівник  Маркова К.А.)
 • вчителів історії (керівник Гонтар Л.О.)
 • вчителів математики ( керівник Лабуш О.В.)
 • вчителів англійської мови ( керівник Жикуліна І.Г.)
 • вчителів предметів природничого циклу ( Сторожук О.М.)
 • вчителів  початкової школи (керівник Мазко А.М.)
 • вчителів художньо-естетичного циклу (керівник Шолудько О.М.)
 • класних керівників (керівник  Сердега О.В.);

  Позитивно відмічена робота  керівників м\о   Гонтар Л.О., Сторожук О.М., Лабуш О.В., Мазко А.М.,   Сабадаш О.М.

До структури методичних груп входять:

три творчих групи:

 • «Ерудит»   з проблеми «Розвиток творчих конпетентностей обдарованих дітей. Наукова організація праці»;
 • «Вибір»   з проблеми «Компетентнісний підхід при організації проектної діяльності учнів на уроках та  в позаурочний час з активним використанням ЕОР-навчання»;

«Курс - Школа ІКТ» з  «Модернізація системи управлінської діяльності шляхом використання інформаційно-комунікаційних та веб-технологій в навчально-виховному процесі»;

два постійно діючих семінари:

 • Психолого – педагогічний семінар з науково – методичної проблеми школи (керівник Присяжна О.С.);                              
 • Семінар – практикум «Як працювати над науково-методичною проблемою «Формування креативної особистості в умовах  інноваційного простору НВК як домінанта  сучасної освіти»;

- Майстер-клас вчителя початкових класів Калініної Н.А. «Впровадження ІКТ навчання в освітній процес школи І ступеню»;

 1. творчі лабораторії опорних шкіл:
 • «Впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес і управлінську діяльність»;
 • опорна школа управлінської діяльності  з проблеми «Забезпечення  конкурентоспроможних освітніх послуг шляхом запровадження

          системно – цільового підходу в управління сучасними загальноосвітніми     навчальними закладом»;

 •  опорна школа із впровадження профільної освіти;
 • опорна  ШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ'Ю.

    На підвищення рівня професійної майстерності педагогів закладу, стимулювання їхньої самоосвітньої діяльності направлено такі заходи внутрі-шкільного методичного спрямування:

-методичні оперативні наради;

-науково-тематичні консультації;

-робота Школи молодого вчителя;

-науково-дослідницька та експериментальна робота.

         У своїй практичній діяльності педагогічні працівники школи мають змогу доступу до законодавчих, нормативних, урядових та міністерських документів. Маючи доступ до мережі Інтернет вчителі школи ознайомлюються з ППД інших педагогів району, міста та області.

           Згідно плану роботи школи та графіка внутрішкільного контролю  протягом І семестру 2015-2016 н.р.  в школі було заплановано та проведено:

-вивчення стану викладання  навчальних дисциплін:  української мови,   астрономії в  старшій школі;   музики в початковій школі;

-тематичні перевірки з   інформатики в старшій школі;   

-проведено  шкільний етап олімпіад з базових дисциплін;

 

-проведено  шкільний етап  конкурсу-захисту дослідницьких робіт МАН (представлено було 16  робіт);

Учні школи взяли участь в районних олімпіадах (маємо такі результати: всього перемог – 40; з них: І м.- 13; ІІ м. – 14; ІІІ м. – 13), районному етапі  конкурсу-захисту дослідницьких робіт МАН (із представлених 13 робіт – 12 відзначено: І м. – 6 уч., ІІ м. – 4 уч., ІІІ м. – 2 уч.); районних, обласних оглядах, турнірах, інтелектуальних конкурсах та змаганнях ( обл. етап «Молодь досліджує світ» Філімончук  Я. –ІІ м.(вч. Яснюк О.О.) та Туленцова А. – ІІІ м. (вч. Любинська Л.І.);

          -  Міжнаро́дний ко́нкурс знавці́в украї́нської мо́ви і́мені Петра́ Я́цика — конкурс.  Із 25  учасників районного етапу –8 учнів  посіли  призові місця: І місце – 2 уч., ІІ місце – 4 уч., ІІІ – 2 уч.).

           -    Міжнародного мовно-літературного  конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Із 16  учасників районного етапу – 10 учнів  посіли  призові місця: І місце – 5 уч., ІІ місце – 1 уч., ІІІ – 4 уч.).  На  обласному етапі результативність  відзначена 3-ма місцями: Слепий Р. – ІІ місце (вч. Данилюк О.І.), Ватуля А. – ІІІ м. (вч. Сокол Т.Д.) та Туленцова А. – ІІІ м. (вч. Сабадаш О.М.);

 - організовано участь вчителів школи в районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015». В рамках проведення  огляду-конкурсу  вчитель англійської мови Карасюк Н.Ю.  мала змогу представити  свої  методичні розробки, здійснити  їх захист, показати  відкритий  урок та провести методичну майстерню.

           Так,  вчитель   англійської мови Карасюк Н.Ю. за результатами районного етапу  посіла  ІІ  місце та нагороджена дипломом ІІ ступеню. 

 При  шкільному методичному центрі організовано науково-методичне консультування для різних категорій педагогічних кадрів школи щодо вдосконалення їх професійної та фахової майстерності, одержання компетентної методичної допомоги.

У навчально-методичному центрі   поповнено банк педагогічної інформації, анотовано каталог передового педагогічного досвіду згідно з сучасною комп'ютерно-інформаційною технологією. Бібліотека школи продовжує поповнювати матеріалами педагогічної преси. 

       Запроваджені форми методичної роботи дають змогу створювати умови для якісної самоосвіти педкадрів, надають їм наукову і методичну допомогу у фаховому вдосконаленні,  спрямовують  на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу, впровадження нових педагогічних технологій.  Впровадження Інтернет – та медіа технологій у навчально-виховний процес школи дозволяють забезпечувати вчителів школи інформацією з цих питань:

- планування роботи з предметів, позаурочної діяльності; 

- здійснення моніторингу навчальної діяльності та якості знань;

- аналіз та самоаналіз сучасного уроку;

- організація самоосвітньої діяльності вчителів та учнів;

- тематичне оцінювання, проектування навчального процесу, використання інноваційних технологій, зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів,

 - креативний підхід в організації начально - виховного процесу. 

         Значна увага приділяється написанню методичних розробок,  дидактичних матеріалів, робочих зошитів, електронних засобів контролю знань, методичних рекомендацій, конспектів лекцій тощо, що сприяє підвищенню рівня комплексно-методичного забезпечення предметів.    Так, в 2015/2016 н.р.   продовжується робота по  розробці методичних комплексів зі всіх навчальних дисциплін із використанням  ЕОР-навчання,  по удосконаленню та систематизації навчального дидактичного матеріалу, електронних розробок,   матеріалів для підготовки до тематичного оцінювання та ЗНО.

          На базі школи – гімназії було проведено серпневу конференцію для вчителів району,   районні семінари  вчителів математики,  інформатики, вчителів інформатики, які викладають в 7 класах,   ШМВ вчителів української мови та літератури, російської мови та всесвітньої літератури,  математики, фізики; районний етап конкурсу «Вчитель року»; районний етап конкурсу-захисту робіт МАН.

       Сучасна освіта, стає основною сферою змагання, конкуренції, боротьби між державами, визначає місце країни у сучасному світі в цілому  і в житті кожної людини як особистості – окремо. Сучасна освіта – освіта інформаційного суспільства. Сьогодні все частіше в суспільстві використовується поняття «Єдиний інформаційний освітній простір», «Інформаційне співтовариство».  Ці відмінності відбуваються завдяки освітнім практикам, які  можуть бути сформовані у процесі спеціально організованих педагогічних впливів в системі освіти, яка сама є креативною, прагне до творчого вирішення проблем через використання сучасних інноваційних технологій для досягнення визначеної мети.

 Розробка та впровадження проектно-цільових проектів дали змогу стверджувати, що в загальноосвітньому закладі активізувалась робота творчого вчителя, а через нього – учнів, що наглядно демонструють щорічні  досягнення на районному та  обласному рівнях.

  У 2015 – 2016 навчальному році  школа продовжила реалізацію Національного  проекту «Відкритий світ», в аспекті роботи  в дослідженні «Впливу єдиного освітнього простору та Інтернет – технологій на становлення інноваційної особистості ХХІ століття та визначення їх складових».  

                   Реалізуючи мету вищевказаних проектів методичною службою школи:

                 -  продовжено роботу по створенню Банку мультимедійних матеріалів;

             -  з метою корекції  методичних досягнень роботи вчителів протягом року здійснюватиметься моніторинг впровадження інноваційних технологій;

-          протягом   2015-2016 н.р. здійснюється контроль за проведенням уроків з комп`ютерною та мультимедійною підтримкою;

-          участь школи в проекті «Класний журнал»;

                Для реалізації програми  проекту  у школі продовжує функціонувати  відповідне матеріально-технічне забезпечення:

-        постійно оновлюється сайт школи;

-        створено  та активно діють групи в соціальному інтернет-просторі для популяризації життєдіяльності школи та її оцінки в мережі «Однокласники», «Контакти», «Фейсбук»;

-         працює електронна пошта;

-        удосконалюють свою роботу  5 мультимедійних  комплексів в центрах-класах гуманітарної, природничо-математичної та початкової освіти;

-         комп’ютеризовано більшість  робочих  місць вчителів-предметників  (деякі - з виходом в Інтернет).

 Протягом останніх  років спостерігається тенденція до  росту  рівня професійної майстерності педагогів школи. Більшість учителів вирізняються глибокими знаннями з дидактики, загальної педагогіки, є компетентними з методики викладання предметів у різних аспектах, у тому числі з точки зору сучасних вимог до навчально-виховних технологій, володіють ІКТ.

       Така результативність методичної роботи  стала можливою лише при умові впровадження в освітнє середовище гімназії більшістю вчителів сучасних педагогічних освітніх технологій: інформаційно-комунікаційних, технологій формування творчої особистості, проектної технології, проблемно-пошукового підходу, технології створення і реалізації «ситуацій успіху», технології  розвивального навчання,  особистісно-орієнтованих технологій, інтерактивних методик.

В рамках участі в міжнародній освітній діяльності  в  жовтні 2015 року відбулась  освітня поїздка проектної групи Одеської області в Австрію.  Освіту Балтського району представляла вчитель фізики та математики Яснюк О.О.

Загалом методична робота в школі має тенденції до зросту та системної модернізації. Проте із позитивними тенденціями в роботі методичного центру є ряд недоліків та невикористаних резервів в її змісті, формах та методах.

Мета і завдання методичної роботи в 2016/2017 н.р.

 1. Реалізовувати на уроках проблему, над якою працює школа:         «Формування інноваційної особистості в умовах інтеграційного простору НВК як домінанта креативної освіти.»
 2. Виконувати  Закон про освіту.
 3. Продовжувати працювати над науково-методичною проблемою: «Використання новітніх методів і технологій у викладанні історії в контексті особистісно-орієнтованого навчання».
 4. Викладати події, процеси та явища вітчизняної та всесвітньої історії у контексті загальноєвропейської та світової історії, реалізуючи такий підхід шляхом синхроністичного вивчення та узагальнення матеріалу відповідних курсів української та світової історії.
 5. Виховувати шанобливе ставлення до родини, повагу до національного минулого, традицій, звичаїв, державної та рідної мови.
 6. Консолідувати навчально-виховні зусилля вчителя, батьків, учнів у створенні оптимальних умов для розкриття здібностей та інтелектуального зростання особистості учня.
 7. Посилити увагу питанням організації допрофільної підготовки учнів.
 8. Реалізовувати компетентнісно-орієнтований підхід до навчання, що передбачає чітке уявлення вчителя про рівні навчальних досягнень учнів, що є важливою передумовою досягнення учнями бажаних результатів навчання.

Діяльнісні пріоритети

 методичної служби

 НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2-гімназія»

у 2016/2017 н.р.

 

Нові вимоги до якості освіти та освітнього продукту обумовлюють переосмислення ролі вчителів, діяльність яких  розглядається у контексті сучасного імперативу "навчання упродовж життя" шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти.

Формальна освіта здійснюється за освітніми програмами відповідно до визначених Законами України та іншими нормативними актами рівнів освіти, галузей знань і спеціальностей. Формальна освіта здобувається у закладах освіти, які мають ліцензію на здійснення освітньої діяльності. Здобуті результати навчання та кваліфікації підтверджуються відповідним документом про освіту.

 Неформальна освіта - організована освіта з метою здобуття нових знань, умінь та інших компетентностей, що не передбачає здобуття визнаних державою кваліфікацій за рівнями освіти та отримання документа про освіту, встановленого законодавством України.

Інформальна освіта (самоосвіта) – це неофіційна, самоорганізована або спонтанна освіта, що відбувається під час цілеспрямованої або нецілеспрямованої позанавчальної щоденної діяльності, пов’язаної з роботою, родиною тощо та не передбачає інституціолізованих форм.

Для педагогічних працівників НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст.. №2-гімназія» обов’язковою та актуальною залишається післядипломна освіта, невід’ємною складовою якої є методична робота. Вона передбачає спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки вчителя шляхом поглиблення, розширення  й оновлення його професійних знань або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду. На часі перехід до короткочасної, але щорічної курсової перепідготовки учителів. Адже час вимагає постійного методичного оновлення, реагування на швидкоплинні зміни у науці, техніці і технологіях.

Науково-методична робота: мета, завдання, форми

Метою науково-методичної роботи в умовах реформ є формування здатності педагогів до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються, вміння правильно прогнозувати як позитивні,  так і негативні моменти на кожному етапі реформи, швидко вирівнювати ситуацію, досягати необхідних результатів у навчанні та вихованні.

Відповідно до вимог сьогодення пріоритетним завданням науково-методичної роботи НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2-гімназія» є формування професійних компетенцій педпрацівників для участі у реформаційних процесах і досягненні якісних результатів. Перш за все це стосується запровадження нових Держстандартів і нових програм, формування готовності керівника до роботи в умовах децентралізації та посилення громадсько-державної моделі управління освітою, виховання громадянина-патріота, підготовки учнів до засвоєння навчальних програм на рівні стандарту, успішного складання ЗНО.

Участь у методичній роботі є професійним обов'язком кож­ного педагогічного працівника школи.

 

Основною організаційною формою колективної (групової) мето­дичної роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів залишаються методичні об'єднання, головною функцією яких є ознайомлення педагогів із сучасним станом і перспективами роз­витку   загальної середньої   освіти, до­сягненнями вітчизняної та зарубіжної педагогічної і психологічної науки, перспективним педагогічним досвідом, оновлення і поглиблення знань педагогічних працівників зі спеціальності та суміжних дисциплін, постійне підвищення їхнього загальнокультурного рівня.

  На  засіданнях рекомендовано розглядати нормативно-правові документи щодо організації навчально-вихов­ного процесу в  школі, актуальні проблеми методики ви­кладання шкільних дисциплін, проведення навчально-виховних за­нять, позакласних заходів тощо.

Крім того, члени методичних об'єднань знайом­ляться з методикою вивчення складних тем навчальних програм, розглядають матеріали моніторингу навчально-виховного процесу, рівень і якість загальноосвітньої підготовки школярів, обмінюються досвідом, проводять огляди навчально-методичної літерату­ри, педагогічної преси тощо.

 

Мета, завдання і зміст діяльності методичної служби

 

Нормативно-правовою основою діяльності є:

 • Закон України «Про освіту»;
 • Закон України "Про загальну середню освіту";
 • Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року № 76-VIII;
 • Положення про  шкільний методичний кабінет (центр);
 • Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами у системі післядипломної педагогічної освіти (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 р. № 1/9 - 318) та ін..

Головною метою діяльності  шкільної методичної служби на етапі реформування галузі освіти є вдосконалення професійних компетентностей педагогічних працівників, їх фахової майстерності.

Серед завдань, що вирішуює методична служба школи, такими, що є актуальними і потребують постійного організаційно-методичного супроводу, є:

- трансфер сучасних науково-методичних підходів, методичних рекомендацій та доручень Міністерства освіти і науки України із різних питань організації навчально-виховного процесу;

- координація діяльності   методичних  підрозділів, діяльність яких спрямовується на підвищення професійної майстерності й вдосконалення педагогічних компетентностей педагогічних працівників, надання оперативної організаційної допомоги в опануванні нових вимог стандартів, програм тощо;

- моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів;     повноти виконання навчальних планів і програм, упровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання та виховання;

- вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі у період підготовки їх до атестації; вивчення й надання оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;

- забезпечення психолого-соціального супроводу навчально-виховного процесу через систему організаційно-координуючих методичних заходів психологічної служби;

- організація та проведення І етапу всеукраїнських конкурсів серед педагогічних працівників, тематичних конкурсів серед навчальних закладів, учнівських інтелектуальних змагань (олімпіад, конкурсів Малої академії наук, турнірів, інтерактивних та інших конкурсів);

- організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі  школи;

- вивчення, узагальнення та впровадження у практику ефективного педагогічного досвіду, а також досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

- формування електронних баз даних із різних питань і напрямів навчальної та виховної діяльності  школи.

На сучасному етапі суттєво змінюються функції методичної служби – від директивних до орієнтуючих.

Проблемним питанням сьогодення є забезпечення методичного супроводу роботи педагогічних працівників в умовах децентралізації.  Організована робота менторів.

 

Виходячи з  поставлених завдань, практикуються різні форми методичної роботи з педагогічними працівниками: методична рада, методичні об'єднання, взаємовідвідування заходів, методичний день, методичний семінар-практикум, науково-практичний семінар,   школа молодого вчителя, школа педагогічної майстерності, проблемні (творчі) групи, науково-педагогічні конференції, методичні «мости», ярмарки (педагогічних ідей, інновацій), аукціони методичних розробок, педагогічні конкурси, конкурси-огляди, виставки методичних розробок, методичні фестивалі, методичні естафети, консиліуми тощо. Ефективною є діяльність мобільних консультпунктів, випуск методичних порадників, функціонування мобільних сторінок вчителів-методистів тощо.

 

 

Інформаційно-освітній простір

Створення інформаційно-освітнього простору методичної служби школи сприяє: 

- забезпеченнню належного рівня методичної підготовки педагогічних кадрів;

- підтримці та супроводженню впровадження інновацій;

- поширенню ефективного педагогічного досвіду;

- координації роботи методичних об'єднань.

Інформатизований, інноваційний освітній простір спонукає методичну службу до збагачення та оновлення змісту й форм методичної роботи, створення варіативного, поліфункціонального науково-методичного середовища, сприятливого для розкриття творчого потенціалу суб’єктів освітнього процесу, збагачення їх професійного досвіду, вдосконалення компетентнісного рівня.

Формуванню єдиного інформаційно-освітнього простору  школи сприятимуть проведенню вебінарів,   е-форумів, е- конференцій, робота консультпунктів в інтернет-режимі,  онлайн-консультацій,   роботі за проектами,   створенню архівів періодичних видань та ін.  

 

У подальшому особливу увагу варто приділити впровадженню дистанційних форм науково-методичної роботи, створенню віртуальних педагогічних інтернет-спільнот, розробці та апробації орган

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів
Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites
 • Copyright MyCorp © 2021
  uCoz